Om Idéprisen 2018

Har du en idé til et nytt produkt eller en ny tjeneste? Delta på Idéprisen og vinn 250.000 kroner til å videreutvikle din idé!
Idéprisen er en årlig pris som deles ut til idéen med størst forretningsmessig potensiale. Det er ingen begrensninger på fagområde.
1. premie: Kr 250 000
2. premie: Kr 25 000
3. premie: Kr 25 000
Kriterier:
Idéen må ha et forretningsmessig potensial og en plan for realisering.
Prispengene skal benyttes til å videreutvikle prosjektet/idéen*.
Konkurransen er åpen for alle, men vi oppfordrer spesielt ansatte og studenter på Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst å delta.
Frist:
Mandag 9. april.
Alle idéer vil bli behandlet konfidensielt.
Hva skjer så?
En fagjury bestående av ansatte i innovasjonsteamet i Inven2 velger ut de tre idéene vi mener har det største kommersielle potensialet. Hver av disse vinner 25.000 kroner til videreutvikling av sin idé. I tillegg ber vi om hjelp til å kåre en vinner blant disse tre som mottar “Folkets pris” på ytterligere 225.000 kroner. Denne kåringen vil annonseres på Facebook når de tre kandidatene er klare. Dermed får vinneren kåret av både fagjuryen og folket tilsammen 250.000 kroner til å videreutvikle sin idé.
Hvem er Inven2?
Inven2 forvalter forskningsresultater fra Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst og samarbeider med selskaper i over 20 land for å bringe teknologiene til markedet. I 2017 fikk vi inn 205 nye idéer. Vi har etablert over 40 selskaper basert på ny teknologi og har inngått over 200 lisensavtaler.
www.inven2.com

* Prispengene må brukes innen 1 år.