Om Idéprisen

Idéprisen er et årlig initiativ fra Inven2 for å få inn flere idéer fra dyktige forskere og for å prise dem som er mest innovative. Inven2 ønsker å få mer forskning ut til folket gjennom å utvikle produkter og tjenester med samfunnsnytte.

Er du ansatt ved Universitetet i Oslo eller Helse Sør-Øst og har en god idé til et innovativt produkt eller tjeneste? Bli med på Idéprisen og                  vinn 250.000 kroner, rådgivning og hjelp til å ta idéen videre ut i markedet.

1. premie: Kr 250 000
2. premie: Kr 25 000
2. premie: Kr 25 000

Kriterier:
Prispengene skal benyttes til å videreutvikle prosjektet/idéen.
Konkurransen er åpen for alle, men vi oppfordrer spesielt ansatte på Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst å delta.

Frist:
Frist for innlevering av idé er 28. mai 2021.
Alle idéer vil bli behandlet konfidensielt.

Vinnerne annonseres på web!
En fagjury bestående av ansatte i innovasjonsteamet i Inven2 velger ut tre idéer. Vinneren får 250.000 og to andreplasser mottar 25.000 kroner. Prispengene skal gå til å videreutvikle idéene.

Vinnerne vil bli kontaktet og annonsert på www.inven2.com i juni.

Hvem er Inven2?
Inven2 forvalter immaterielle rettigheter fra Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst og samarbeider med selskaper i over 20 land for å bringe teknologiene til markedet. I 2020 fikk vi inn 172 nye idéer, etablerte 7 selskaper og inngikk 28 nye lisensavtaler.
www.inven2.com