Om Idéprisen

Inven2 arrangerer nå en ekstraordinær idékonkurranse på grunn av den pågående pandemien. Er du ansatt ved Universitetet i Oslo eller Helse Sør-Øst og har en god idé til et innovativt produkt eller tjeneste? Bli med på Idéprisen og vinn 100.000 kroner, rådgivning og hjelp til å ta idéen videre ut i markedet.

Vi ønsker spesielt idéer som kan bidra til å løse de medisinske og samfunnsmessige utfordringene pandemien medfører, men alle andre forretningsideer er også velkomne.

1. premie: Kr 100 000
2. premie: Kr 25 000
3. premie: Kr 25 000

Kriterier:
Prispengene skal benyttes til å videreutvikle prosjektet/idéen.
Konkurransen er åpen for alle, men vi oppfordrer spesielt studenter og ansatte på Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst å delta.

Frist:
Frist for innlevering av idé er 20. april 2020.
Alle idéer vil bli behandlet konfidensielt.

Vinnerne annonseres på web!
En fagjury bestående av ansatte i innovasjonsteamet i Inven2 velger ut tre idéer. Vinneren får 100.000 og andre og tredje plassen mottar 25.000 kroner. Prispengene skal gå til å videreutvikle idéene.

Vinnerne vil bli kontaktet og annonsert på web innen utgangen av april.

Hvem er Inven2?
Inven2 forvalter forskningsresultater fra Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst og samarbeider med selskaper i over 20 land for å bringe teknologiene til markedet. I 2019 fikk vi inn 137 nye idéer, etablerte 8 selskaper og inngikk 34 nye lisensavtaler.
www.inven2.com